frame-000297

Contact

To order, ask for quotations or shipping information, please contact us at:
orders@fineionstech.com

For general information, please contact us at:
office@fineionstech.com

If You prefer to call us, please do:
+48 721 32 32 16

If You rather fill in the contact form, You are welcome to do so:

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message (required)


Fine Ions Tech brand is proudly owned by:

FIT Sp. z o.o.
Rydygiera 13B/77
01-793 Warszawa,
Poland
Tel: +48 721 32 32 16

Legal data:
FIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000606753, NIP: 5252651314, REGON: 363961758, Kapitał zakładowy 5 000 zł